Brzi Semenkar kad je bio dečak 1939. godine

Brzi Semenkar kad je bio dečak 1939. godine
Brzi Semenkar sa kolegama 1970. godine.