00214

Porodična fotografija kraj Đetinje, sa dva mosta u pozadini