1590

Ispod iks ulaz u Artiljerijsku kasarnu, levo "Artiljerijska česma", desno stražarska kućica
1589