Kasirka Rajna stoji pored kase Ekspres restorana

Nada-Rajna na kasi u kafani “Pariz”
. Rajna sa kolegama 1975. U Ekspres restoranu
Kasirka Nada Radojičić Rajna na kasi u Ekspres restoranu 1985. god.