Kasirka Nada Radojičić Rajna na kasi u Ekspres restoranu 1985. god.

Nada-Rajna na kasi u kafani “Pariz”
Kasirka Rajna stoji pored kase Ekspres restorana