3635

Rakija se pekla i u gradu i u varoši, a a brojni pijanci bili su glavni degustatori
3634
3636