3629

U Užicu se gradilo na sve strane, većinom zgrade u dolini, a na brdima privatne kuće
3628
3630