3630

U Užicu se gradilo na sve strane, većinom zgrade u dolini, a na brdima privatne kuće
3629
3631