. Stanka Laković na užičkom Partizanskom groblju

. Stanka Laković na užičkom Partizanskom groblju
Fotografija Branimira sa Turnira duhovitosti