Fotografija Branimira sa Turnira duhovitosti

. Stanka Laković na užičkom Partizanskom groblju
. Stanka Laković na užičkom Partizanskom groblju
. Kovač posle povratka sa takmičenja jugoslovenskih diso džokeja na Svetom Stefanu, na kome je osvoio drugo mesto