Slikar Branko Kovačević, kako ga pamtimo

Slikar Branko Kovačević, kako ga pamtimo
Ujak Mihailo Milovanović u svom ateljeu u Beogradu