Novinska fotografija kolektiva učiteljske škole iz 1955. god. B. Kovačević stoji u drugom redu, prvi s desna

Slikar Branko Kovačević, kako ga pamtimo
Ujak Mihailo Milovanović u svom ateljeu u Beogradu
Ulje Sokolane, poklon Jehlički za 95. rođendan