Ulje Sokolane, poklon Jehlički za 95. rođendan

Slikar Branko Kovačević, kako ga pamtimo
Novinska fotografija kolektiva učiteljske škole iz 1955. god. B. Kovačević stoji u drugom redu, prvi s desna