00275

Vojo Bojović (desno) sa arhitektom volonterom tokom izgradnje plaže