530

Silazak sa Aleksadrovog mosta prema Velikom parku, nadvožnjak i gradilište javnog kupatila 1936. godine
531