00242

Betonski most "Kralja Aleksandra" na Đetinji