Nekadašnji okviri za trešenje tepiha mogu se videti i danas kao kakvo podsećanje na mladost i detinjstvo

Užice šezdesetih godina 20. veka
Mnogi su zapamtili limenu kutiju sa mašću za glancanje parketa Ilirija