1769

Zora Gruden sa decom dok su živeli u Užicu
1768
1770