632

Kolaž sa protesta 27. marta 1941, organizovanog ispred Sokolane
633