Prizemna zgrada na keju u Omladinskoj ulici u kojoj je bio smešten Dom zdravlja

U montažnoj zgradi prvi Dom zdravlja
U montažnoj zgradi prvi Dom zdravlja
Užički Dom zdravlja danas