Učili su nas o revoluciji i NOB-u, vodili na Kadinjaču… Emina na Kadinjači 1974

Konstantin Petrović, alijas Mijo Tutula u staroj dobroj Jugi sa porodicom
Pravili smo trumbelaje, padali sa bicikla, drveća, lomili ruke, noge i to je bilo normalno
. Pioniri i fiće su bili posebnost Jugoslavije