. Pioniri i fiće su bili posebnost Jugoslavije

Konstantin Petrović, alijas Mijo Tutula u staroj dobroj Jugi sa porodicom
Učili su nas o revoluciji i NOB-u, vodili na Kadinjaču… Emina na Kadinjači 1974