3408

Prvi zidani fabrički dimnjak se uklopio u užičku panoramu gledano sa Zlatiborskog puta
3407
3409