3409

Prvi zidani fabrički dimnjak se uklopio u užičku panoramu gledano sa Zlatiborskog puta
3408