Moda, muzička gondola iz Trsta zajedno sa tada obaveznim miljeom na televizorima

Šakal – zlatni vuk
Šakal – zlatni vuk
Autobusi iz SFRJ parkirani na Ponte rosu