. Satelitska u Prilikama kod Ivanjice 1984.

. Upaljači PP tipa 501
Banatski rizling vino koje se najviše trošilo u Užicu
Poslednji organizovana poseta na Kadinjači pre početka gradnje memorijalnog centra