Poslednji organizovana poseta na Kadinjači pre početka gradnje memorijalnog centra

. Upaljači PP tipa 501
. Satelitska u Prilikama kod Ivanjice 1984.
Glumica Živka Matić.