1004

Orkestar pešadijskog puka snimljen 1930. godine na raskrsnici kod današnjeg muzeja, a desno se vidi i jedna od prvih užičkih benzinskih pumpi
1003