900-1

Dr Cale Gluščević (u sredini) na otvaranju kafea „Akvarijum“
901