00018

Partizani i četnici sprovode zarobljene nemačke vojnike