338

Užička plaža "Kod Fikara" Rada Vergovića, užičkog akademskog slikara