Rako, Rada Toskic, otac Žarkov Mileta Kosić i kupac mašinskog kazana (kažu da je to bila velika majstorija napraviti).Pred kazandžiskom radnjom – radionicom (sada je tu pečenjara ”Panj”).

Rako, Rada Toskic, otac Žarkov Mileta Kosić i kupac mašinskog kazana (kažu da je to bila velika majstorija napraviti).Pred kazandžiskom radnjom - radionicom (sada je tu pečenjara ''Panj'').
Na zanatskoj zabavi u kafani “Pariz” Spale Mitrović, Žikovi roditelji Dušanka i Mileta, Rako i Rada Toskić i Spalova žena…