Grupna fotografija sa Ćuretove svadbe 1961. godine

Mladi Ćure
Poznata Ćuretova tašnerska radnja na Lipi
Dragan Djurovic Cure kod esnafske česme na Rakijskom pijacu, 1961.