823

Govornica i publika u Krčagovu (fotografija Ilije Lazića)
822
824