Reljef na zgradi pozorišta koji predstavlja stilizovanu Donju varoš

Mermerni mozaik koji predstavlja deo Donje varoši zvane “Žitni pijac”
Mermerni mozaik koji predstavlja deo Donje varoši zvane “Žitni pijac”