Harmoika Brole, bubnjevi Crni, truba Tačo i igranka može da počne u Gradskoj menzi na “Megdanu”

. Žurka u Prohorova potkrovlju 1956. godine
. Žurka u Prohorova potkrovlju 1956. godine
. Svira se Dzez, umesto mikrofona zvučnik. Sokolana Brolov orkestar svira igranku