marka za reklamu 700px

. Žurka u Prohorova potkrovlju 1956. godine
Vihori 1968. Igranka na Ferijalnom