Sala Doma JNA u kojoj je radio i bioskop

Porodično slušanje radija
Bioskopska Bašta sa kafanom kina “Zlatibor”