344

Jedan od prvih posleratnih autobusa pravljen u Užicu (foto Aleksandar Ristić)