Kompleks nekadašnje Tkačnice pred rušenje, foto Bojan Radojičić

Kompleks nekadašnje Tkačnice pred rušenje, foto Bojan Radojičić
. Urušena “kancelarija Mališe Atanackovića“, zgrada završena 1901.