Portret Mališe Atanackovića – vreme gradnje Tkačnice

Kompleks nekadašnje Tkačnice pred rušenje, foto Bojan Radojičić
. Fotografija iz sedamdesetih godina. Krug Tkačnice, slično je i danas, ali urušeno.
Uradimo repliku Sokolane