Na uglu Đokoviča kuća u produžetku radnja Mila Radivojeviča

Zgrada sindikalnog veća, levo kuća i radnje porodice Pržuljević
Pržulljeviča i Đokovića kuće
Biljana Ivanović: “Pa Foto Dulanović, pa je bila …