2168

Bogoljub Vasiljević Čančo sa ženom Racom (levo) i Milostivom Kadić na izletu u Gluvaćima