Dom za decu palih boraca sa štićenicima

Dom za decu palih boraca sa štićenicima
Deca ispred obdaništa i u dvorištu 1956. Godine