Deca ispred obdaništa i u dvorištu 1956. Godine

Dom za decu palih boraca sa štićenicima
Dom za decu palih boraca sa štićenicima
Deca ispred obdaništa i u dvorištu 1956. Godine