Kuća u kojoj je bilo obdanište pred rušenje

Dom za decu palih boraca sa štićenicima
Deca ispred obdaništa i u dvorištu 1956. Godine
Na mestu Popovića kuća je urađen parking