Na mestu Popovića kuća je urađen parking

Dom za decu palih boraca sa štićenicima
Kuća u kojoj je bilo obdanište pred rušenje