Komandant Zlatiborske omladinske radne brigade Jeremija Jeremić

. Panorama Sevojna pre izgradnje Valjaonice bakra
. Panorama Sevojna pre izgradnje Valjaonice bakra
Zlatiborska omladinska radna brigada na samom početku gradnje Valjaonice