Zlatiborska omladinska radna brigada na samom početku gradnje Valjaonice

. Panorama Sevojna pre izgradnje Valjaonice bakra
Komandant Zlatiborske omladinske radne brigade Jeremija Jeremić
Zlatiborski udarnici