2330

Megdan sa novoizgrađenim zgradama bliznakinjama, levo se vidi do kafane "Šumadija"
2328
2331